این روزا انقده عصبیم که امروز از صبح زیره چشمم میپره !!

فقط از ته ته دلم نفرینشون میکنم

البته این خانمه دیگه جرات نمی کنه زیاد بیرون باشه حالش یه جورایی داره جا میاد

به خصوص از لبخندهای من کفرش میگیریه که همش روی لبمه

ولی اگه بدونید چطوری برای خودش دارو دسته درست کرده که خدا میدونه

هی میره پیشه این همکار اون همکار باهاش صمیمی میشه

ولی من میدونم که داره همه چیز بدونه اینکه این خانم متوجه بشه و یواشکی دارم کاره خودمو میکنم و دارم از اینجا میرم وقتی به نتیجه برسم قیافه هاشون دیدن داره

دیروز قرآن باز کردم آیه آخر سوره سجده اومد

دلم لرزید

/ 28 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فلفل دلمه ای

ابجی بااون پیشنهاد موافقی ؟

خانومی

اون بی نامه منم یادم رفت اسمم رو بنویسمممممممم

نارنجدونه

وای فلفل جان چقدر این محیط کاریت بده ، کاش بشه دیگه نری اونجا

فلفل دلمه ای

سلام صبح بخیر این ادرس وبلاگ (سیندختی) رو میشه بزاری .

فلفل دلمه ای

راستی از خواهر گرامیتونم خداحافظی کردم . دیگه این چن وقتم شما تو زحمت افتادین / اگرم ما چیزی گفتیم کج ومعوج شما بزارین پا حساب خامیمون ببخشین[لبخند]

فلفل دلمه ای

کمکم میکنی ؟

فلفل دلمه ای

نترس چیزی نشده / مگه خصوصیم رو نخوندی ؟

فلفل دلمه ای

رد مورد وبلاگ ؟؟؟؟

فلفل دلمه ای

اسم رو که انتخاب کردی برام ایمیل کن