پست های ارسال شده در بهمن سال 1386

دلتنگی های فلفلی

                                    برف ميبارد . . . . برف میبارد . . . . . بازم برف ميبارد . . . . . بازم برف میبارد . . . . . . و اما برف میبارد ما صبح توي برف كثيف ميشويم ، يعني البته ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 10 بازدید