!!

یعنی من موندم تو این قسمتی که من اومدم از 10 سال پیش هیچ کس کار نکرده !!!

واقعا که

یعنی من الان نشستم دارم امتیاز پروژه های سال 81 رو محاسبه میکنم !!!

خدای من یعنی یه نظم هم نداره ها

یکی تو این زونکن یکی اون ور خدایا

پست پایین هم جدیده راستی اونم بخونید این تو گلوم مونده بود باید میگفتم

/ 0 نظر / 5 بازدید