گواهی نامه دار میشویم

به به بزن دست قشنگرو به افتخارم بزن

هووووووووووووووووووووووووووووووووتشویق

من فلفل بانو خانم امروز امتحان شهر قبول شدمنیشخند

اون هفته یکشنبه آئین نامه دادم و تا قبول شدم رفتم شهر

گفتم شانسمو امتحان کنم در راه رفتن به امتحان هر کی از امتحان برمیگشت غر میزد که این چه سرهنگیه امروز فرستادنزباناینجارو با شهرک آزمایش اشتباه گرفته وووو

ولی من گفتم ولش کن میرم ببینم چطوریه

رسیدم صبر کردم تا نوبتم شد همه که گند میزدن و افتضاح بود

ولی آقاهه هم خیلی سخت گیر بود همه چیزو میپرسید تو منطقه ای هم امتحان میگرفت که همه کوچه ها شیب داشت

گفتم بیخیال میرم

نوبتم شد سوار شدم و اصلا اصلا استرس نداشتم

نشستم خیلی تسلط داشتم طوری که خودم مونده بودم

اما یه دفعه سره یه کوچه یه ماشین کامیون شهرداری پیچید جلوم منم هول کردم و خاموشناراحت دوره دو فرمون و پارک دوبلم عالی در اومد ولی چه فایده گفت باره اولتم هست یه بار خاموش کردی برو تمرین کن بیا

منو میگی وا رفتم گفتم جناب سرهنگ مگه تا سه تا خطا نمیشه گفت چرا ولی تو باره اولته

خلاصه که خیلی حرصم در اومد و به همسری گفتم هفته دیگه میرم با همین امتحان میدم من باید از دست این گواهینامه بگیرم عصبانی

خلاصه که رفتم آموزشگاه و کلی پول گرفتن ازم و این هفته دوباره رفتم و با همون سرهنگ امتحان دادم ( چه خدایی رویی دارم ) نشستم و اصلا فکر نمی کردم بشناستم برگه هامو زیرو رو کرد و گفت حرکت کن ماشین و نفره قبلی کرده بود توی جوب و کج پارک کرده بود خلاصه در آوردم و یه سه تا کوچه رو بالا پایین کردیمو پارک دوبل و دور دو فرمان با نیم کلاج رفتیم و یه بارم در دو فرمون خاموش کردم که گفت اون بار یه بار خاموش کردی من مردودت کردم برو قبولی این بار ( فکر کن از هفته قبل یادش بود)

پریدم پایین و با همسری جیغ که قبولم گفتم الان میگه خانم بیا این ادا ها چیه ردت میکنما نیشخند

خلاصه که الان فلفل گواهی نامه دار شده

جای آن است که اینجا از تمام آنهایی که قدما مالا جانا برای این این جانب زحمت کشیدن تشکر کنم به خصوص همسری که بیشتر چیزارو از اون یاد گرفتم

به هر حال از همان سرهنگ سخت گیر گواهی نامه گرفتم

/ 10 نظر / 3 بازدید
آشوبگر

[نیشخند]بادا بادا مبارک بادا!

آشوبگر

[نیشخند]بادا بادا مبارک بادا!

مگنولیا

سلام خانوم فلفل، با من دوست می‌شی؟[پلک] من لینکتون کردم با اجازه.[چشمک]

مری

[ماچ]مبارکه عزیزم شیرینیه ما کو؟//

راما

مبارکههههههههههه خیلی خوشحال شدم خانومی

ممنون بخاطر توجه به نظرم[چشمک]

سیلوئت

مبارکه... اینجور قبولیا خیلی می چسبه[گل]

نگار

سلام مبارك باشه خانومي