حالم اصلا خوب نیست از محیط کارم خیلی در عذابم قلبم درد میکنه اصلا ! وای خدایا ! خدایا