اوضاع روحیم اصلا خوب نیست چون هشت ساعت از عمرمو دارم بین آدمهایی میگذرونم که اصلا دوست داشتنی نیستن !

بعد از اون دوره دوساله ای که اصلا شرایط کاری و محیطیم خوب نبود یه چهار سالی بود که اوضاع خیلی خیلی خوب بود و آروم بودم تا اینکه رفتم زایمان و برگشتم و انگار که اصحاب کهف برگشته بود!

کل قسمت عوض شده بودن ! اون همکار خنگ که یادتونه بهش کار یاد میدادم روزهای آخر بارداریم و چقدرم حرصم داد ! اون پستم رو گرفته بود و کلی هم مدعی بود و از اونجایی که به جز کار همه کار بلده بکنه !!! همه کار از دستش بر میاد خب این وسط معلومه دیگه کی بازنده است منی که فقط بلدم کار کنم ! نه خیلی کارهای خارج از عرف دیگه که ایشون بلدن

در هر حال که هرچی هم میگم اینم میگذره ولی رو مخمن و هیچ جوره هم نمیخوام از حقم بگذرم و این ناراحتم میکنه چند بار به این نتیجه رسیدم بیخیال سابقه کاریم شم و برم و واگذارشون کنم به خدا ولی ولی هم دلم برای موقعیتی که براش کلی زحمت کشیدم میسوزه هم نمیخوام حقم ضایع شه

میشه بازم برام دعا کنید میشه

الان که دارم مینویسم با بغض دارم مینویسم

وقتی تو اجتماع قرار میگیرم هنوز بعد از ده سال انگار عادت نکردم خیلی از کارها و تاکتیکاشونو میبینم تعجب میکنم ! و شوکه میشم کاخ آرزوهام فرو میریزه ! درونم یه چیزی خالی میشه

دلم فقط خونه دخترم و شادمونی میخواد که این مستلزم پوله

اینکه جامعه ام بخصوص تو تهران هر روز از لحاظ انسانی داره فرو میریزه و میشکنه که جای شک نیست ولی دیگه بعضی جاها افتضاح میشه

خدایا شکرت بابت اون دو سال اول کارم و اون چهار سال وسط خدمت کاریم که خیلی خوب و آروم با همکارای خوب بود

من مطمئنم تو حقمو میگیری مطمئنم چون تو خدایی هستی که عادلی نه مثل بنده هات با یه چشم و ابرو و ناز و غر و ادا و نه با ترشی و سالاد و فیلم بازی کردن عدلت ضایع نمیشه مطمئنم خدا جونم