اوهههههههههههه چقدره ننوشتم خب خیلی سرم شلوغ بود

اول اینکه دوتا مسافرت رفتم ، مسافرتم که میدونید رفتنش سه روزه ، ولی تا
دو هفته باید هی بشوری و جابجا کنی با بچه! حالا دستم راه افتاده شده یه هفته !
چون عادت دارم برای خودم و همسرم و گل دختر پتو و ملحفه و بالشت میبرم و گل دختر
پتو اینا رو همه جا میماله!

منم مجبورم به جز یه چمدون لباس یه عالمه هم پتو مسافرتی و ملحفه بشورم و
جابجا کنم شستن یه طرف جابجا کردن با گل دختر یه طرف!پفففففففففففف

دیروز ظهر رفتیم خونه مامانم ، سید هستند وهر سال مهمون دارن و بعد از
ظهرم رفتیم یه سر لواسون خونه دایی همسرم

خیلی قلبم مچاله میشه وقتی میرم خونشونو حالشونو میبینم و جای خالی داییشو
، خدا رحمتش کنه

دخترکم حسابی بدو بدو کرد و در نتیجه وقتی ساعت 7 شب نشست تو ماشین ، نیم
ساعت بعدش خوابید از سر راه هم براش غذا گرفتیم اومدیم خونه دوتا قاشق خورد و رفت
پشت در اتاق شروع کرد گریه یعنی میخوام بخوابم! جاشو عوض کردم لباساشم عوض کردم و
خوابید .

عزیز دل مامان

انقدر این روزها دوسش دارم حد نداره در حالی که شیطنتاش به حد نهایت رسیده
!

ولی همش به این فکر میکنم مگه چند وقت دیگه انقدری و بامزه میمونه باید تمام
دیدمو ازش پر کنم و لبریز بشم

روزها پشت هم میگذره

صبح دخترکو میزاریم مهد ، ساعت سه میرم برش میدارم

آژانس میگیرم و میریم خونه

تو آژانس کل کیف منو خودشو میریزه بیرون دوباره جمع میکنه تا برسیم
خونه

خونه هم اون پی شیطنت و بهم ریختن خونه است و من پی کار و آشپزی

ساعت که نه میشه کل خونه پر لباس و اسباب بازیه ! آخه لباسها هم بخشی
از اسباب بازین نمیدونستید؟! دختر من با لباسها بازی میکنه!

پاییز هم که داره روزهای بینظیر زندگیمو به رخم میکشه همیشه پاییز پر خاطره بوده برام