فلفلک از جمعه دیگه رسما خودشو از شیر گرفت و دیگه به جز یه بار که تو خواب بازوموو میخورد دیگه دنبال ممه نگشت!!!!!!!

دوست نداشتم با این همه تلاشی که کردم دخترک انقدر زود از شیر گرفته شه

یه هفته ای بود خوب نمیخورد و این برابر با کم شدن شیر بود دیگه دوشیدنم فایده نداشت راستشو بخواین دیگه جونی هم برای این کار نبود

انقدر کار زیاده که به هیچ چی نمیرسم

کلاس دخترک رو دیروز عوض کردن بردنش یه کلاس بالاتر ولی اصلا مربیش خوب نبود مواردی که دیدم اصلا خوب نبود

دیشب با همسری و دخترک رفتیم یه شام رومانتیک خوردیم و حسابی خوش گذروندیم

شب خوبی بود پر حس آرامش

پینوشت برای دوستی که پرسید بیا بیمارستان صارم تو شهرک اکباتان تو گوگل سرچ کن سایت بیمارستان رو پیدا میکنی