دخترک در حین دندون در آوردن از این ویروس های جدید گرفت!

بچه های نی نی سایت خیلی گفتن دربارش که سه روز تب میکنن و بی اشتها میشن بعد روز چهارم دونه میریزن بیرون بله دخترک ما هم همینطور شد

الانم به حدی لاغر شده که حد نداره اصلا یه وضعی بی حاله ها !

هیچی هم نمیخوره با بدبختی ریزه ریزه میریزم دهنش!