به به سال نو مبارک صد سال به از این سالها

ایشاله سالی پر از شادی وسلامتی باشه برای همتون
فصل خونه ما اومد
فصل دخترکم اومد
خب اخه شوهر خان فروردینیه دخملک اردیبهشتی و من خرداد
هوا بوی اخرین روزهای انتظار دخملکو میده
لذت یه نی نی تو زندگیت داری یعنی
جای لک دستهای کوچولو رو شیشه بوفه و ایینه قدیه جا کفشی که هر روز باید با یه لبخند کوچولو دستمال بکشی که عیدی خونت بوی تمیزی بده
وقتی داری میری عید دیدنی و دستتو میکنی تو کیفت که عینک آفتابیتو در بیاری تو کیفت یه بسته بیسکوییت مادر یه شیشه آب جوشیده یه دست لباس خونه یه پیشبند و چندتا گلسره خوشگل باشه این یعنی تو مادری 
و تو این لحظات فقط میتونی این شیرینی رو مزه مزه کنی و بگی خدایا هزاران بار شکرت و انقدر این شیرینی خوشمزه است که تمام تلخی های دیگه زندگیت بیمزه میشنو میرن پیکارشونقلب