این همسایه بالاییمون یه خانم به تمام معنا خانه داره!

و ایضا وسواس!

یعنی همیشه خدا بوی وایتکس و جرمگیرش داره خفمون میکنه! حالا که دیگه شب عیدم هست!

یعنی دیگه اصلا آب گرم نداریم انقدر این خانم داره دو هفته است آب مصرف میکنه!

و صبح تا شب وسایل میکشه اینور و اونور و ماشینشم که مثل تانک صدا میده کار میکنه! بابا به خدا اگر یه ویلای 1000 متری هم بود تموم شده بود چی میشوره آخه! کجا رو هی وایتکس کاری میکنه من که خودم روز کارگر دخترک رو که تاحالا جایی نزاشتم میخوام بزارم خونه مامان اینا از شر مواد شوینده اونوقت این دائم داره بوی وایتکسش خونمونو بر میداره خب راه آبها یکی هست دیگه! دلم میخواد فقط خفش کنم خیلی بی ملاحظه ان !

این خانم همونیه که تا 12 ظهر میخوابن و تا ساعت 3 شب بالا سر اتاق خواب ما دخترش وسایل بازی میکشه اینور و اونور ! و وقتی یه بار ساعت 12 شب دیگه همسری اعصابش خورد شد که بابا ما کله سحر میخوایم بریم سرکار به خانم بر خورد که چرا تذکر میدین و هی به ما تیکه میومدن ! در راهرو!