دنبال یه کارگر کار بلد برای عید هستم ! اصلا کارگر پارسال خوب نبود و اصلا اینکاره نبود!

وای با دختری موندم چطوری میخوام خونه تکونی کنم! فکر کنم یه دو ساعت دوساعت باید بزارمش خونه مامان اینا برای خورده کاری هایی مثل لوستر و یخچال فریزر ! ولی روزه کارگر داری رو موندم چی کار کنم

دعا کنید یه کارگر خوب پیدا کنم

بخصوص که من بعدشم میخوام برم اداره اگر خونه تا چند وقت تمیز باشه بد نیست