دخترم دیروز 120 روزه شد الهی که 120 ساله بشی دخترم و همیشه شاد و سلامت باشی

قرار شده از فردا برای فسقلی غذا درست کنم وااااااااااااای چه تجربه شیرینی

البته یه کمی سرما خورده است و امروز بردمش دکتر جواب آزمایشم بردم خدا رو شکر خبری از عفونت و التهاب نبود واقعا ممنونم از ههههههههمه محبتاتتون