شوهر خان

امروز فلفل جون رفته امتحان بده من کلی سر نماز صبح دعا کردمش که انشاله امتحان شو خوب بدهاخه من بدجور دوسش دارم

اون فلفل ترین فلفل دنیا

                                                                   

******************

فلفل بانو

من اومدم

بووووووووووووووووووووووووس
قربون شوهر گلم بشم چه دعام چرده بوسی جونه منی توووووووووووووووووووو


مرسی من امتحانمو خوف دادم
هوررررررررررررررررررررا
البته به قول جيلی بيلی خب کی وقت داشت بخونه