باورم نمیشه این روزها داره تموم میشه

برای من خخخخخخخخخخیلی سخت گذشت و خیلی روزهای بدی رو پشت سر گذاشتم ولی لذت حضورت همه سختی ها و بدی ها رو شیرین میکنه

به روز شمار افتادم برای اومدنت دختر قشنگم

و باور اینکه فصلی نو در زندگیم شروع میشه خیلی هیجان انگیزه

روزهام مثل روزهای قبل عروسیم میمونه دقیقا همون حال رو دارم ! امیدوارم که بتونم یه فرزند سالم از نظر روانی و جسمی و شاد تحویل جامعه بدم امیدوارم بتونم مادر خوبی برات باشم گل همیشه بهارم

مامان و بابا عاشقتن

پینوشت : به به میبینم که همه دیگه دارن مادر میشن به سلامتی و اینا فقط سه نفر موندن !البته از اونایی که تقریبا تو یه سال رفتیم خونه بخت: لیلی نارنجدونه  سانیا---- گفته باشم منتظرییییییییییییییییییییمنیشخند