این روزا بیشتر وقتم تو نی نی سایت میگذره البته میشه گفت به سرگرمی بیشتر خیلی کم پیش میاد که چیزی یاد بگیرم

این روزهام آمیخته با طعم شیرین انتظار و ترش ترسهای مخصوص این روزها میگذره ! مثل طعم گل گاو زبون با لیمو و نبات! دقیقا به همون خوشرنگی

این روزها با دختری که جدید آمده در واحدمان در حال کلنجار رفتنم تا کارها رو یاد بگیره تا وقتی نیستم کارها رو انجام بده ( چقدر منه احمق وجدان دارم برای این شرکت کوفتی) و اینم با آی کیو خیلی پایینش بنده خدا سعی میکنه یاد بگیره ولی زهی خیال باطل! فقط این منم که دارم کف میکنم!

این روزهام گاهی بوی گلهای رنگاوارنگ خواستگاری میگیره و همراه سبدگل همراه داداشی میشیم و چقدر خدا رو شکر میکنم که این مراحل رو گذروندم چقدر سخته این روزها !

این روزها روزهام پر خستگی و کمر درد و بیحوصله گیه و غروبهام به لطف همسری چرت زدن و شبهام به لطف نی نی شب زنده داری!

 

این روزها با تمامممممم اینایی گفتم بسیار صورتی رنگ و رویاییه دوستشون دارم