سه روزی بیمارستان بودم از درد شکم و هیچ کس نمیتوانست تشخیص بده چیه! همه جای شکمم و کمرم درد میکرد!

کلی دکتر اومد بالا سرم هیچی !

تا اینکه ترخیص شدم بابام از دکتر رضا ملک زاده ( وزیر بهداشت سابق زمان هاشمی ) وقت گرفت تا به هر حال اون تشخیص داد برای صفرام هستش درسته علائم نداره ولی برای اونه!!

خلاصه که امروز رفتم پیش دکتر جراح و گفت فردا صبح جراحی میشی

به مامان و بابام نگفتم که فردا جراحی میشم اگر میفهمیدن امشب تا صبح نمیخوابیدن از اضطراب فقط همسر و برادرم میدونن

دعام کنید نمیتونم بگم اصلا نمیترسم

راستیتش امشب حسابی مامان و بابام رو بغل کردم بو کردم بوسیدمشون

نمیدونم شاید احمقانه است کارم ولی از خدا خواستم اگر طوریم شد بهشون صبر بده!

همسرمم دل سیر نگاه کردم

بچه ها خیلی دعام کنید اول شب عین خیالم نبود و هی میخندیدم ولی الان خیلی میترسم

نه اینکه از مردن میترسما نه

از ناراحتی خانواده ام ناراحتم وگرنه مرگ که حقه

ولی ایران متاسفانه باید از همه چیزش ترسید

دعام کنید سعی میکنم در اولین فرصت حتی شده به شیرین خبر بدم که خوبم اون خبر بده بهتون خبر میدم سعی میکنم حتما ظرف دو روز آینده خبر بهتون بدم

دعام کنید