بعد از جرو بحث و قهر و صحبت به هر حال به این نتیجه رسیدم که منظور همسری اینه که چون پولشو اون مردک احمق خورده و حسابش خالی شده من پس انداز داشته باشم حداقل!!!!!!!!!!!!

ممنون از راهنمایی هاتون ولی بازم من جوابم رو نگرفتم و همچنان دوستان اگه تونستین حتی شده ناشناس برام بنویسید چی کار میکنید