خب این روزها به فکر این افتادم که یکمی خونه رو فنگ شویی کنم گفته بودم قبلا

در همین راستا حسابی خونه رو وارسی کردم ببینم چه خبره

خب گل خشک انرژی محیط رو میگیره برخلاف میل باطنی ام دسته گل عروسمو که گوشه ویترینم گذاشته بودم انداختم بیرون!

میخواستم گلدون گل مصنوعیمونم بندازم بیرون که یهویی یه چیزی به نظرم اومد

گلدون گل مصنوعیم رو از پارسال گذاشتم روبروی در ورودی!!!!!!!!!!!!!

خب این یعنی اینکه هرچی انرژی مثبت جذب خونه میشده از در که میومده تو این جذب خودش میکرده و در خونه جریان نداشته!!!!!!!!!!!!

( طبق نظریه فنگ شویی خب اینو میگم )

پس جاش رو عوض کردم و مجسمه فیل با خرطوم رو به سمت بالا ( که اعتقاد هندی ها به آوردن خوشبختی در زندگی است )‌رو گذاشتم جاش بالاش هم که یه چهار قل و نظر قربونی است

به امید اتفاقات خوب

کائنات منتظریم ببخشید جلوی راهتون یه چیزی بود که همه رو به خودش گرفت لطفا بازم برامون چیزای خوب بیارید

خداوندا سپاسگزارم که راهنماییم کردی

خداوندا سپاسگزارم که این مدت برایم انرژی مثبت میفرستادی

خداوندا شکرگزارم که باز هم روزهای خوبی برایم رقم زدی

خداوندا سپاسگزارم که نیکی در خانه ام در جریان است

خداوندا مطمئنم که هیچ گاه مشیئت الهیت با هم تداخل نداشته است و این کار که از روی سهل انگاری من انجام دادم به خیر صلاحم بوده است

خداوندا سپاسگزارم