سلام

من اومدم بگم كه ما خيلي خوبيم

نگران نباشيد به زودي زود آپ ميكنم قول ميدم كه كامل بنويسم

راستيتش الان حس نوشتنم زياد نيست

سعي ميكنم تا هفته آينده يكشنبه دوشنبه بنويسم

امتحان زبان دارم

داره خفم ميكنه

عشاق عجب برف توپي داره تو تهران ميباره هوووووووووووووووووووووورا كلي دارم باهاش حال ميكنم