امروز میخواستم یه پست خیلی طولانی بنویسم از هفته قبل

ولی امروز حالم خوشه هم از خبری که کله سحری از یکی از بچه های وب که شاید دوست نداشته باشه اسمشو ببرم و صاحب یه میوه بهشتی شده شنیدم خیلی سرخوشم و خوشحال و هم به خودش هم به همسرش خیلی خیلی تبریک میگم امیدوارم که صحیح و سالم و صالح به دنیا بیاد و زیره سایه شما بزرگ شه و همیشه براتون سرشار از شادی و نعمت باشه دوست خوبم

بعدم از دیدن لحظات فیلم دیشب عشق ممنوع بود

وای چقدر حاله نهال خوب بود عزیزم چقدر لذت میبرد خیلی براش خوشحال بودم البته ته دلم تلخ بود از اینکه میدونم آخرش چی میشه ولی یاده خاطرات اول خودمو همسری (‌عشقم ) افتادم

خیلی اون لحظات اولینها شیرینه خیلی

هنوزم یادم میفته یاده اون بوسه یواشکی تو راهروشون یه بغض غریب تو گلومه با شادی

خیلی حالش خوب بود و داشت لذت میبرد به خواستش رسیده بود گریهماچولی کاش دوام داشت ثمر بیشعوووووووووووووووووور ازش متنفرم