عزاداریاتون عشق باز ی هاتون قبول

آخ امروز بعد از چند سال روزه عاشورا یه هیئت حسابی رفتم وای یعنی هر چی بگم یه زیارت عاشورای با عشق خوندم کم گفتم

هر سال میرفتم خونه مادر شوهرم چون شربت نذر دارن ولی امروز گفتم چون حالم مشخص نیست و یه لحظه خوبم یه لحظه بعد بمونم خونه مامانم اینا همسری بره

از صبح کلیه ام که سنگ داره شروع کرده به درد کردن یعنی درد میگم میشنویدا

ولی ظهر رفتیم سره کوچه مامانم اینا یه هیئت بود که تا حالا نرفته بودیم آخه مامانم هر سال میرفتم محل مامان بزرگم اینا ولی امسال به خاطر من مونده بود خونه

وای اگه بدونید چه حالی داد هیئتش اگه بدونید حالم بد بودو درد داشتم ولی دلم داشت پر میکشید برای موندن

آقاهه هم هی میگفت بیماره بد حالی که با سختی نشستی تو خیمه آقا ولی دلتم نمیاد بری مادرش دستش رو به سرت میکشه مطمئن باش !

خلاصه که خیلی حال داد به قول مامان بزرگم استخون سبک کردیم

راما هم دیشب رفته بود حرم امام رضا و دعام کرده بود مرسی بهتریییییییییییین دوستم

و خواهر گلم ببخشتم که انقدر سرم مشغوله که تازگیا به توام وقت زنگ زدن ندارم

آهان یادم رفت بگم بابا اینا هم روزه تاسوعا نذر ناهار داشتن خدا رو شکر غذاشون خوب شد

خدایا شکرت