خب دوستان عزیز این جانب فلفل بانو امتحان اکسزش رو داده و الان سبک سبک اینجا نشسته

خب اکسز اون دوستانی که بلدن میدونن که خیلی سخته ! یعنی پیچیده است حداقل برای منی که تازه دارم یادمیگیرم

ولی به هر حال تونستم و قبول شدم

چند روز بود توخوابم اکسز حل میکردم و کلا ریخته بودتم بهم چون دو جلسه اصلی رو هم نبودم

خلاصه از نمونه های گروه آموزش مزخرف اداره است که همینطوری بدونه هماهنگی برامون کلاس میزارن همینجا میگم بیشعور ترین کارشناس ها رو تو شرکتمون واحد آموزش داره