وای سلام

چه دختر خوبی ؟

چقده میاد نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت!!!!!!!!!!!!!!!!

چه زود به زود !

خب از خونه کانکت میشم اداره که هنوز رو هواست

گاهی دلم میگیریه گاهی به خودم دلداری میدم

گاهی مقاومتم و استقامت زیاده و خودداری میکنم ولی کلا خیلی اوضاع بده

هر دقیقه یه خالی بندی مدیره در میاد نمی دونم دیگه چه خبر فقط نشستم و هیچ کاری نمیکنم و توکلم رو دادم به خود خدا