سلام

من اومدم

فلفل آشپز چوچولو

 

آخه من براي جوجوخان مرغ سوخاري با سيبزميني الواري ( گنده ها ) درست كردم  آوردم ناهار بخوره ( حالا ببينيم ميتونه دستپخت منو تحمل كنه يا نه ؟ چون به جز سوپ كلم آخه ديگه چيزي از دستپخت من تا حالا نخورده . ولي خوب شده بود ) ، آخه از اون سوپ كلم هم هر روز براش ميارم

انقده حال داد ديشب براش درست كردني كه خدا ميدونه

به ياد موني و خاطراتش كه با كاراش دل منو آب ميكنه

پينوشت : تازگيا اين جوجوخان ياد گرفته هي ساعت 10 كه ميشه آقا يادش ميوفته كه موضوعي را مطرح و بصورت اس ام اسي نقد بفرمايند انقده هم موضوعات داغونه كه هي مغز فلفليمو درگير ميكند و اين باعث ميشود بي خواب شوممن هي ميگم اون موقع بحث نكن بي خواب ميشما كو گوشه شنوا

به موني جون : عزيزم من به وبت سر ميزنم ولي نمي دونم چرا از جمعه نمي تونم كامنت بزارمو هي كامنتام پاك ميشه ، و ارسال نمي شه هي ارور ميده

بوس بوس بوس ببخشيد دوست دارم كه براي دله ما مينويسي خانمي

 

صدها هزار نفر براي باران دعا ميكنند قافل از اين كه خدا با كودكيست كه چكمه هايش سوراخ است

 

جوجوي قلب من اي بهترين كسم اي بهترين كسي كه ميتونست سره راه زندگيم قرار بگيره دوستت دارم ( داری لاغر ميشيا سوپه اثر کرده )