خب منم به حرفتون گوش دادم البته زیاد زیادروی نکردم و براش کامنت گذاشتم و یه چیزایی گفتم

***

پنجشنبه هفته پیش خونه دوستم بودم همراه با یکی دیگه از بچه های دانشگاه خیلی خوش گذشت شام هم قوره سبزی با یه نوع کوکو شمالی که نمی دونم اسمش چی بود گذاشته بود

با دیگه سالاد و ترشی و دسر

این هفته هم من دوستای همسری رو دعوت کردم (‌یادتونه گفتم رفتیم محلات عروسی ... این عروس و داماد رو دعوت کردم همراه اون دوستش که ما رفتیم خونشون از جاش تکون نخورد خانمش و غذا لوبیا پلو گذاشته بودن یادتوننننننننننننننه )‌

اول دلم میخواست منم یه غذای الکی بزارم مثل خودشون ولی گفتم حالا شاید این عروس و داماد اینطوری نباشن

راستیتش خیلی برام سنگین تموم شد برخوردشون ولی هر کاری کردم من نمی تونم مثل اونا باشم چون سری قبل که اونا اومده بودن من کلی براشون تدارک دیده بودم حداقل یه مدل درست می زاشتن

تا اینجا تصمیم گرفتم

زرشک پلو - ماکارونی - سالاد کلم - دسر دکتر اوکتر (‌مرررررررررررسی هلیا جونم )‌ میزارم که هم زیاد تدارک ندیده باشم هم میزم خالی نباشه

نظرتون چیه ؟

انقدرررررررررررررررررر دلم شمال میخواد

چرا تعطیلمون نمی کنن هوا آلوده است خب گلوم داره میسوزه