دیروز اساسی کشو ها رو تمیز کاری کردم و کلی لباس کهنه ریختم بیرون و ایضا جا جورابی رو که افتضاح شده بود

من عادت ندارم مثلا به یه گوشه از خونه سالی یه بارم سر نزنم حتی ساکی که پارچه کادویی هامو گذاشتم بگذریم که خوب الان بنایی کردیم و کله خونه زیرو رو شد ولی کلا باید همه جا رو یه زیرو رو بکنم هر از گاهی

آخه طبق قانون فینگ شویی کلا اگه یه سری وسیله یه جایی تلنبار باشه یا خونه نامرتب باشه باعث تخلیه انرژی و مریضی میشه

اینطوری فکر میکنم به همه جا انرژی میرسه و اینا الان که میدونم خیلی از کارا رو کردم خیلی خیالم راحته فقط مونده یه گرد گیریه اساسی و شستن سطحی سرویسها همین

البته شستن حوله ها هم مونده که برای شبه عید میشورم

خب شما چه خبر بچه ها کسی رفته باغ سپه سالار خوب بوده ؟‌ شاید فردا وسط روز رفتم یه سر و کیف خریدم