دیروز inbox ایمیلمو صفر کردم خدادتا ایمیل داشتم

و یه جورایی به کامپیوتر شخصیم سرو سامون دادم

خب جونم براتون بگه که اینجا که هستم دقیقا برعکس جای قبلیمه

اونجا همه کم هوش بودن و احمق

ولی اینجا خدایی من کم میارم پیششون هم رتبه های خوبی در آزمون ورودی شرکت کسب کردن

همه از دانشگاههای عالی با معدلهای عالیه فارق التحصیل شدن و فقط فقط پی ادامه تحصیلو پروژه و غیره هستند

تمام روز یا دارن کار میکنن یا دارن کتاب میخونن

اونم چه کتابهایی اکثرا زبان اصلی

همه قبلا یه جایی مدیری مدیرعاملی چیزی بودن و الان دیگه نشستن یه کنار و برو دیگه آخرشو نگاه کن 

دارم فکر میکنم اگه از اول ورودم به شرکت اینجا با اینا بودم الان کجا بودم !!