خب دیروز میخواستن پرتابم کنن به یه قسمت های دری و بری که مدیر اداریمون نذاشت ( خدا خیرش بدهد) گفت فعلا تا جای مناسبی پیدا بشه بشین تو کارگزینی و همینجا کار کن تا ببنیم چی میشه !

خیلی دعام کنید خیلی

انقدر این چند روز حرص خوردم و اعصابم بهم ریخته از دست این موجودات به ظاهر انسان که تمام پام ضعف میره

دست خودم نیست گفتم از خودم که رو درواسی ندارم حالم خوب نیست

ولی میدونم اینم مثل همه مشکلات گذراست و تموم میشه