سلام خوب هستین خوش هستین

من نه خوبم نه خوش آخه جوجوی گلم مللللللللیض شده الهی فلفل دورش بگرده دکتر براش سه روز استراحت نوشته که بمونه خونه

منم خیلی ناراحتشم دیشب هی حرف میزدیم وسط حرفامون میگفت:

- فلفل

- جان فلفل

- میکروبا میخوان منو بُچُشَن

- خدا نكنه

دوباره اس ام اس مي داديم

وسطش دوباره اينو تكرار ميكرد

ديگه خلاصه كه اصلا حالم خوش نيست چون حال عزيزم خوش نيست

تازه يه اتفاق ديگه هم افتاده دوتا از دوستاي گلم از هم جدا شدن كه اين دو روز حسابي بهمم ريخت وقتي وبشونو خوندم و ديدم جدا شدن زنگيدم به جوجوخان وسط يه جلسه ايي چيزي بود كه خيلي سرش شلوغ بود

گفتم - كجايي؟

- سرم شلوغه بگو

- يه اتفاق بد افتاده

- چي ؟!!!

- خانمه و آقاهه جدا شدن