گل های خواستگاری که قولشو بهتون دادم

و

جعفر خان عزيز مامان و بابا (‌پسر گلم ) که گفتين عکسشو بزارم

( اگه موس رو روی عکسا قرار دهید توضیح بهتون میده که این گل ماله کی هستش )

گل جلسه اول

گل جلسه 1

گل جلسه دوم ۲

گل جلسه سوم

گل جلسه سوم 2

جعفر خان در حال صحبت با باباييش

جعفر خان عزيز مامان فلفل

جعفر خان عزيزه دل بابا