همسرم هیچ میدونی زمانی که کنارتم چه حالی دارم

زمانی که شبا حرارت بدنتو روی تخت حس میکنم یعنی زنده ام

تو زندگیه منی روح منی

عزیزم دیگه یه نفس هم بدونه تو برام معنی نداره

اگه سخت میگیرم چون جز تو کسی رو ندارم

اگه برای تو گله هام رو میگم چون جز تو کسی رو ندارم که محرم تر باشه

گل خوش بوی من سه سالو اندی از عمرمون با هم بوده

با هم نفس کشیدیم با هم زندگی کردیم

از خدا بارها خواستم که یه نفس بدونه تو نباشم

همه کسم منو ببخش اگه گاهی دلتو میرنجونم

از دوست داشتن زیادیه دیگه منم خودت میدونی که چقده تخسم!

گلم همیشه کنارم باش تا ببویمت

همیشه با طراوت باش گل قشنگم تا دلم نگیره

میدونی

میدونی فلفلت چقدر دوستت داره دوست جون

دوست دارم همیشه کنارم باش و حرفهای قشنگ برام بگو

باشه یه حرفی نزدنی دلم بگیره ابری بشم تا نتونم به گلم خوب برسم باشه ؟

دوستت دارم همسر قشنگم

یه عالمه بوس برای همسر عزیزم

ماچماچماچ

ماچماچماچ

ماچماچماچ