خب این چند روز کجا بودم ؟

جونم براتون بگه که کامی مریض شده بود رفته بود بیمارستان

پس در نتیجه اینجانب به هیچ کامپیوتری دسترسی نداشتم

همچنان هم به رژیم خود ادامه میدم ولی همون حول و هوش ٨٠٠ تا ٩٠٠ کالری میشه

راستی امروز خاله پری اومد !

البته دکتره بهم آمپول داده بود که بزنم ولی خدارو شکر بدون اون آمپول اومد و من الکی اون آمپول لعنتی که کلی چاق میکنرو نزدم

و اما برنامه رژیمی من در دو روزه گذشته :

شنبه :

صبحانه :یک کفه دست نان و پنیر + چای= ١٠٠ک

یک شکلات =٢٠ ک

ناهار :یک کفه دست نان + دو قاشق الویه کم سس = ٢۵٠ ک

خرمالو=٨٠ ک

خرما ٢ : ۴٠ک

شام یه بشقاب آش رشته( ساعت ٧ ) : ۴٠٠ ک

جمع :٨٩٠ ک

یکشنبه :

صبحانه :یک کفه دست نان و عسل+ چای= ١۵٠ک

یک شکلات =٢٠ ک

ناهار :یک کفه دست نان + عسل = ١۵٠ ک

یک لیوان شیر = ١٠٠ ک

میوه (‌١عدد لیمو شیرین(٣٠ک) ١ خرمالو(٨٠ک) ١ شلیل (٢٠ک)= ١٣٠ ک

شام : لوبیا یک لیوان + یک کفه دست نان  = ١٨٠ ک

جمع :٧٣٠ ک