اصلا از امروز تصمیمو گرفتم قهر

دیگه هرجا برم کامنت نمی زارم یعنی چی که مثلا دیروز 186 تا بازدید کننده داشتم ولی 1 دونه کامنت ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

برام اینا مهم نیستا همیشه میگم برای خودم مینویسم ولی دیگه این قضیه یه کم رفته رو اعصابم