به به سلام دوست جونا

من دیشب اولین جلسه با اون آقاهه رو رفتم وای عاااااااااااااااااااااااااااالی بود گوشه شیطون کر

همه چیزو هی تکرار میکرد و خیلی چیزا رو گفت که اون خانومه نگفته بود خدایا شکرت

دوست جونا دعا کنید خیلی برام

دیشب توی خواب یه سره داشتم برای مهر بانو دنبال لباس محلی میگشتم از این مغازه به اون مغازه مطمئن شدم که اونم درباره من فکر کرده که خوابشو دیدم