برای اینکه پست پایین رو صفحه نباشه این پست میزارم لطفا کمکم کنید

رنگ مشهام بعداز این یه ماه یکمی روشن شده

رفتم یه رنگ بلوند زیتونی روشن گرفتم

که مشهامو رنگساژ کنم ولی کلیم استرس دارم به نظرتون چطوری میتونم این کارو بکنم