من بازم هنوز مدرکمو نتونستم بگیرم فکرشو بکن !!از بهمن ماه این دانشگاه داره هی ادا در میاد خسته شدم یکمم بحثم شد باهاشون که تا نیومدم اون دانشگاه رو روی سرتون خراب کنم مدرکمو بدین میخوام بدم به شرکتعصبانی , و باعرض شرمندگی باید بگم خانمه با کمال بی ادبی گوشی گذاشت و گفت به جهنم !!!

***

این چند روزه سروره شرکتمون سوخت و من نمی تونستم آپ کنم

***

خبر فوت نوید مجاهد مسئول سایت اسپشوال تکونم داد آخه خیلی درموردش میدونستم کلی ایمیل بهش زدم و بهم زد جهت پاره ای از توضیحات درباره وبلاگها و کلا این جور مسائل

خدا رحمتش کنه فکرشو بکن همش ٢٧ سالش بود !!

***

سارا خانمی من نمی تونم تو وبلاگت نظر بگذارم اولا میتونستم ولی الان دیگه نمی تونم یعنی مشکل از اینوره!! یا از اونور محدودیت ایجاد شده؟

***

دیروز بازم رفتیم برای ادیت فیلم عروسی !!

آقاهه پرو میخواست بازم ازمون پول بگیره ,‌ کارای عکسمون فوق العاده است ولی واقعا میکسر فیلممون اونی نبود که میخواستم

فیلم بردارا خوبنا ولی این یارو کارش مشکل داره ( مونتاژکاره) بگذریم

بعد از اونجا با همسری رفتیم بیرون ,‌ چرخیدیم ,‌ رفتیم میدون محسنی لباس دیدیم یه عالمه بازم لباس عروس دیدیم !! خب برای عروسی داداشم شاید ۵ -۶ ساله دیگه خواستیم لباس شب بدوزیم !!!!!!! مدلا رو ببینم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بعد یکم پیاده روی دوباره سوار ماشین شدیم و رفتیم البرز شام خوردیم

بعد اومدیم خونه یه قسمت دیگه از لاست رو دیدیم و بعد خوابیدیم

***

داره زندگی جا میفته ,‌ به همسری خیلی نزدیک تر شدم , همسری دیده بهتر به زندگی پیدا کرده تو خونه جا افتادم بهتر میتونم تو خونه ایفای نقش کنم

تازه دارم احساس میکنم ازدواج کردیم !!!

همسری دوستت دارم