قانون جذب به ما میگه هر کسی چیزی میخواد باید اونو طلب کن حالا راههای مختلفی برای طلب و جذب اون وجود داره

مادر بزرگا میگن زن حــ.ا مله اگه میخواد بچش خوشگل شه باید به اون عکسی که یه بچه خوشگله خیلی نگاه کنه !!