سلام دوست جونا

خوبین ؟

میدونید چی شد ؟

12 فروردین شب که اومدیم خونه ، همسایه پایینی اومد بالا که آره از سقف خونه ما آب میچیکه !!

از خونه ما هم یکمی بوی نم میومد

که دیروز بعد از اینکه موکت را برداشتم دیدم وای خدا تمام کف اتاق خیسه البته گفته بودیم که امروز لوله کش بیاد همه لوله ها رو روکار کنه که بله 250افتاد تو کیسمون

فکر شو بکن به خیالمون اونو پس انداز کردیم ولی بر باد رفت( به نظر من تو هر مقطعی که باشه حتی شده 1000 تومان کنار گذاشت میشه پس انداز )

امروز همسری مونده خونه و داره خونرو با لوله کشها ردیف میکنه

دوباره خونمون هپلی و بهم ریخته شد که باید مرتبش کنیم

ای خونه پر دردسر فسقلی ما !