خدایا خسته ام

آره دیگه شکستم دیگه خسته شدم

هی دعا میکنم این 3 ماه زود تموم بشه ولی نمی دونم چرا هی کش میاد

از طرفی هم اگه کارامون آماده بود میتونستیم مهر عروسی بگیریم که این رفتن حج خانواده شوهر و به تاخیر انداختن مرتب سازی خونه شده قوزه بالا قوز

و هیچطوره راه نداره ما زودتر بریم خونمون

خیلی خسته ام

بغض داره خفم میکنه

دلم میخواد برم از این شهر