ازم نخواین توضیح بدم چون فلفل بیچاره خود سانسور شده

دیشب خانواده ( مادر و پدرش ) جاری که معرف حضور بود با اون کاراش و ... ما رو دعوت کردن خونشون ، به عنوان اینکه حالا چون مادر شوهرگلی نیست و...

که ما نرفتیم

چون دیدیم ما قراره یه عمر راحت زندگی کنیم اگه قراره با کسایی که میرن تو اعصابمون چه دلیلی داره بریم و اونا هم با حرکات مارموزانه خود اعصابمونو خورد کنن و بین من و همسری اختلاف بیفته ! البته این تصمیم همسری بود چون من وقتی شنیدم که دعوتمون کردن کلی بهم ریختم و همسر مهربون عاقلمم این تصمیم رو گرفت و خواهر شوهری تنها رفت

و ما تلفن زدیم گفتیم چون وسط هفته است و هر دو تا ساعت 8 کلاس داریم نتونستیم

بعد به نظر شما ما خونمونو چه رنگی بکنیم ؟ آیا

خواهشن با نام محل بگویید مثلا اتاق خوابنیشخند

بعدم ما الان تصمیم داریم پذیرایی رو خامه ای اتاق خوابامونو دیواراشو صورتی یواش و دیوار پشت تختمونو زرشکی بکنیم

پرده هامونم میخوایم تا چند روز دیگه بدوزیم ایشالله

مدل یالان سراغ دارید بگید برای پذیراییم

راستی عزیزه مهربونم مبارک باشه ماهگردمون

شد هفت ماه

میگن هفت عدد مقدسیه

ما الان هفت ماه ماله همیم ماله هم