سلام دوست جونام

من شدیدا در گیر کارهای عملی دانشگاه هستم

ببخشید دیر آپ کردمیول

***

دیشب با همسری رفتیم فرش نگاه کردیم

یه سئوال اونایی که فرش تازه خریداً کدومشون بهتره؟ من از طرح های فرش های ساوین خوشم اومد اون یکیا خوشکلاش خیلی کم رنگ بودن و رنگ زمینه روشن بود که دوست ندارم .. ولی ساوین یه رنگهای خاصی داشت ولی اونایی که استفاده کردن بگن چطوریه ساوینسوال

بعد رفتیم خونه که من بعد از شام خوردن و استحمام خواستم صورت ( سبیل های محترمه را ) بند بندازم که یهو بر ق رفت و مارو داشته باشید که در تاریکی و لمسی داشتیم بند مینداختیم صحنه ای بود داداشه که داشت تو تاریکی با چراغ قوه میجست مرده بود از خنده به کارمنیشخند

دیگه خب باید با جیره بندی ها کنار بیایم دیگه تا تر کیه ای ها کاواره هاشون روشن باشهساکت

الهی سرطان بگیری همون  باعث و بانی که هر روز شامل خبرهایی هستیم که من 24 ساله میفهمم دنباله این حرکت چه تو ر میه چه برسه به اون احمقها که دوست دارن سره ما به این چیزا گرم بشه