هیچ چیزی مثل کنار تو بودن آرومم نمی کنه
وقتی میبینم که حتی یک شب کنار هم بودن این طور آروممون میکنه
وقتی میبینم وقتی شب که کابوس میدیدم چشممو باز میکردمو میدیدم کنار خوابیدی
وقتی نفسهاتو تو صورتم احساس میکردم وقتی صبح با بوسه بهم صبح بخیر گفتی
آروم میشم
*
*
*
الهی به حق امام زمان کمکمون کن الان خیلی احتیاج به کمک داریم
خواهش میکنم
پا وب: یکی دوتا آتلیه پیدا کردم برای عروسیم َ باید برم کاراشونم ببینم تا بعد ببینم چی میشه چون برامم خیلی مهم بود که کار فیلم و کل کارای عکسمو از روتوش گرفته تا چاپ و غیره خانم انجام بده اینا رو این جا ها داشت خدا کنه کاراشم خوب باشه