جوجوخان مهربون و سیاست مدار من

من قدرتو میدونم عزیزکم

خودش میدونه که چقدر خوب میتونه ارتباط من رو با خانوادش خوب کنه

انقده بعضی وقتا یه چیزایی میگه که خودم میمونم این بچه چطور انقده سیاسی برخورد کرد!

مرسی عزیزم

تو بهترینی در زندگیه فلفل

ما میخوایم بریم جمعه شمال

البته من و جوجوخان و خواهر جوجوخان

صبح میریم شب میایم ایشالله

دعا بفرمایید

اینو نوشتم نگین فلفل کوش ؟

یا اینکه ...

آخره ساله و فلفل هم با چهار قسمت کار میکنه و سرش شلوغه انجشتم براش نمونده که بخواد پست بنویسه